pátek 31. srpna 2012

Šaría. Úvod do islámského práva

  
Vážené čtenářky a čtenáře upozorňuji na vydání své knihy Šaría. Úvod do islámského práva, která komplexně pojednává o základech islámského práva. Nejde o dílo objevné či převratné, jeho význam spočívá spíše ve zprostředkování informací, které byly zatím dostupné jen v zahraničních publikacích. Odbornou správnost zaručuje revize provedená několika orientalisty, zejména ze strany prof. Luboše Kropáčka, největšího odborníka na islám v České republice, který ke knize napsal i předmluvu. Všem zájemcům přeji inspirativní a příjemné čtení.
  
  
Dovoluji si zároveň citovat z oficiální anotace vydavatele:

Tato jedinečná publikace je první a dosud jedinou českou knihou, která systematicky, uceleně, přehledně a erudovaně zpracovává jedno z nejkontroverznějších a nejhlavnějších témat současného zájmu veřejnosti o islám – islámské právo šarí'a.
Autor se věnuje jak základním rysům islámského práva, jeho kořenům, specifikům, jednotlivým právním školám, tak i jeho historickému vývoji, jeho základním i doplňkovým pramenům a samotné právní metodologii. Rozebírá podrobně hlavní nábožensko-právní povinnosti člověka v islámské společnosti, rodinné právo, dědické právo, majetkové právo i trestní právo. Samostatná kapitola je věnována státoprávní teorii, ústavním otázkám a institutům a také formám vlády. Tato práce není ovšem pouze shrnutím pojmů a dějin, autor se neopomene dotknout ani naší současnosti: vztahů mezi teorií a realitou dneška, otázky vztahu islámu a demokracie a v neposlední řadě islámského fundamentalismu a problematiky lidských práv v islámském světě. Nechybí ani vyčerpávající seznam odborné literatury k tématu.
Tato kniha bude cenným pomocníkem pro žurnalisty i odborníky, studenty práva, historie, religionistiky, arabistiky, teologie i politologie. Obohatí jistě i širokou veřejnost a všechny zájemce o islám a kulturu Blízkého východu.

„Při velkém významu, který islámské právo mělo a po mnoha stránkách dosud má, a při rozruchu, který vyvolává, je nutno dát autorovi předkládané monografie za pravdu, že tato tematika představuje v pracích českých orientalistů i právníků stále mezeru a dluh. Jan Potměšil nyní přináší podstatnou splátku uceleným knižním dílem, v němž se úspěšně setkává obojí potřebná erudice: arabistická i právnická.“ (prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.)


1 komentář:

  1. Gratuluji k publikaci, vypadá výborně, přeji mnoho úspěchů. Já si ji nápadně nenápadně položím na stůl vedle obviněného..
    DK

    OdpovědětVymazat