čtvrtek 21. dubna 2011

Zápisy z konzultačních dnů Ministerstva vnitra k přestupkové problematice

  
V rozhodnutích správních orgánů projednávajících přestupky se nezřídka objevují i odkazy na závěry Ministerstva vnitra obsažené v některém ze zápisů z konzultačních dnů k přestupkové problematice (konaných 4x do roka), které mají pro krajské úřady, potažmo podřízené správní orgány, charakter metodického pokynu. Domnívám se, že s ohledem na zásady transparentnosti veřejné správy, právní jistoty a předvídatelnosti rozhodovací praxe správních orgánů by tyto zápisy měly být přístupné jak samotným správním orgánům, tak i jiných orgánům veřejné moci, jakož i samotným adresátům veřejné správy. Argumentace zmíněnými zápisy vůči účastníkům řízení i jiným orgánům veřené moci, obsažená v některých rozhodnutích či úkonech, by zároveň stěží byla legitimní (a přezkoumatelná, ověřitelná), pokud by zmíněné zápisy nebyly veřejně přístupné, a to všem (podobně jako publikovaná či jinak veřejně přístupná judikatura).

Proto upozorňuji na stránky Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který zápisy zveřejňuje zde.

Po jednotlivých letech jsou zápisy dostupné takto:

Zápisy z konzultačních dnů k přestupkové problematice - rok 2007 a 2008.

Zápisy z konzultačních dnů k přestupkové problematice - rok 2009.

Zápisy z konzultačních dnů k přestupkové problematice - rok 2010.

Zápisy z konzultačních dnů k přestupkové problematice - rok 2011.

Zápisy z konzultačních dnů k přestupkové problematice - rok 2012

Zápisy z konzultačních dnů k přestupkové problematice - rok 2013.


Žádné komentáře:

Okomentovat