pondělí 5. září 2011

Literatura týkající se islámu a islámského práva dostupná v České republice


Níže uvádím pro potřeby zájemců o problematiku islámu a islámského práva, jakož historických, kulturních a sociálních jevů a souvislostí, s nimiž jsou vývoj a podoba islámského práva a islámu obecně spjaty, seznam literatury, která by jim mohla být k užitku. Nejedná se přirozeně o vyčerpávající seznam, řadu zdrojů lze nalézt na internetu a v databázích odborných časopisů českých i zahraničních.  Další dostupnou literaturu obsahuje např. seznam sestavený Bronislavem Ostřanským v Malé encyklopedii islámu a muslimské společnosti.
Uvedená literatura pochází mj. z knihovny ze Státní vědecké knihovny v Plzni, knihovny Katedry blízkovýchodních studií Filosofické fakulty ZČU v Plzni, knihovny Ústavu Blízkého východu a Afriky Filosofické fakulty UK v Praze, knihovny muslimské modlitebny na koleji Bolevecká v Plzni, knihovny Právnické fakulty UK v Praze, knihovny Fakulty právnické ZČU v Plzni, Národní knihovny v Praze, centra Islámské nadace v Praze na Černém mostě a knihovny Gender Studies, o.p.s. v Praze. Program ProQuest zpřístupňující široké spektrum odborných článků z renomovaných zahraničních časopisů (např. Islamic Law and Society, Middle East Policy, The Middle East Journal) je pak dostupný na 20 univerzitách v České republice, mj. na ZČU v Plzni. 
 
 
1) ‘Abd al–‘Átí, H.: Zaostřeno na islám. Nové přepracované a opravené vydání. Islámská nadace v Praze, Praha 2010
2) Ahmed, L.: Women and Gender in Islam. Historical roots of a modern debate. Yale University Press, New Haven & London 1992
3) Akvinský, T.: O důvodech víry. Krystal OP, Praha 2012
4) Antalík, D., Chlup, R., Karfíková, L., Kropáček, L., Lyčka, M., Ondračka, L., Starý, J.: Bůh a bohové. Pojetí božství v náboženských tradicích světa. DharmaGaia, Praha 2005
5) Armstrongová, K.: Islám. Slovart, Praha 2008
6) Armstrongová, K.: Muhammad. Prorok, jeho život a poselství našemu času. Daranus, Praha 2009
7) Atroosh, H.: Manželstvo v islamskom rodinnom práve. In: Právny obzor, roč. 71, č.8; Bratislava 1988
8) Atroosh, H.: Miesto inštitútu obvenenia v systéme islamského rodinného práva. In: Právny obzor, roč. 73, č. 1; Bratislava 1990
9) Axworthy, M.: Dějiny Íránu. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005
10) Bahbouh, Ch.: Česko – arabský slovník. Dar ibn Rushd, Praha 2011
11) Bahbouh, Ch.: Království Saúdské Arábie. Dar ibn Rushd, Praha 2011
12) Bahbouh, Ch.: Lybie. Dar ibn Rushd, Praha 2005
13) Bahbouh, Ch.: Půvab arabské kaligrafie. Dar Ibn Rushd, Praha 2002
14) Bahbouh, Ch.: Sýrie. Historie – kultura – geografie. Dar ibn Rushd, Praha 2005
15) Bahbouh, Chj.: Tunisko. Historie – kultura – geografie. Dar ibn Rushd, Praha 2010
16) Bahbouh, Ch., Bahbouhová, M.: 365+1 arabské přísloví a mudrosloví, Dar ibn Rushd, Praha 2001
17) Bahbouh, Ch., Břeská, J.: Arabská slovesa. Dar ibn Rushd, Praha 2011
18) Bahbouh, Ch.; Čapková, E.; Dobešová, B.; Fleissig, J.; Pantůček, S.; Ženíšková, A.: Liga arabských států. Dar Ibn Rushd, Praha 1996
19) Bahbouh, Ch., Fleissig, J.: Česko – arabská a arabsko – česká konverzace. Dar ibn Rushd, Praha 1999
20) Bahbouh, Ch., Fleissig, J., Keller, K.: Arabština pro pokročilé. Dar ibn Rushd, Praha 2008
21) Bahbouh, Ch., Fleissig, J.: Základy moderní spisovné arabštiny. Díl I., II. Dar Ibn Rushd, Praha 1997, 1999
22) Bahbouh, Ch., Fleissig, J., Raczynsk, R.: Encyklopedie islámu. Dar ibn Rushd, Praha 2008
23) Bajátová, M., Džamnijá, M. A.: Příběhy z pouští a zahrad. Moudrosti a příběhy ze života nejznámějších súfijských mistrů. Portál, Praha 1999
24) Baldock, J.: Malá kniha súfijské moudrosti. Volvox Globator, Praha 1998
25) Balík, S.; Balík, S. ml.: Právní dějiny mimoevropských zemí. (Stručný nástin). Aleš Čeněk, Dobrá voda 2003
26) Bareš, L., Gombár, E., Veselý, R.: Dějiny Egypta. NLN, Praha 2010
27) Barša, P.: Orientálcova vzpoura /a další texty z let 2003 – 2011/. Dokořán, Praha 2011
28) Barša, P.: Západ a islamismus. Střet civilizací nebo dialog kultur? Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno 2001
29) Bečka, J., Holman, J., Marková, D., Vavroušková, S.: Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost. Orientální ústav AV ČR, Praha 2005
30) Bejda, V.: Arabsko – izraelský konflikt. Vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava, 1968
31) Benešovská, H., Macháček, Š., Nováková, H.: Káhira. Togga, Praha 2010
32) Beránek, O.: Mauritánie a problematika lidských práv. In: Mezinárodní politika, roč. 27, č. 8; Praha 2003
33) Beránek, O.: Saúdská Arábie mezi tradicemi a moderností. Volvox Globator, Praha 2007
34) Beránek, O., Ťupek, P.: Dvojí tvář islámské charity. CDK, Brno 2008
35) Beránek, O., Ťupek, P.: Ignác Goldziher – vězeň z Budapešti. CDK, Brno 2010
36) Beránek, Z.: Alžírsko. Libri, Praha: 2007
37) Beyerl, J.: Arabský slovník. V RÁJI, Praha 2000
38) Bezoušková, L.: Několik poznámek k sunnitským právním školám a taqlídu. In: Právník, č. 11/2010, Praha
39) Bezoušková, L. (Ne)rovné postavení muže a ženy v islámském rodinném právu. In: Acta Iuridica Olomoucensis č. 1/2010, Olomouc.
40) Bezoušková, L.: O státoprávním uspořádání Íránu a ústavě z roku 1979. In: Právník č. 7/2008, Praha
41) Bezoušková, L.: Prameny islámského práva. In: Europeanization of the national law, the Lisbon treaty and some other legal issues. Masarykova univerzita, Brno 2008
42) Bezoušková, L.: Rozvod za kompenzaci v islámském právu a v současných právních úpravách. In: Právník č. 11/2011, Praha
43) Bezoušková, L.: Uzavírání manželství podle islámského práva a práva islámských zemí. In: Právník č. 1/2010, Praha
44) Bezoušková, L.: Významné soukromoprávní kodifikace v islámských zemích. In: Sborník z konference Dny práva 2010. Masarykova univerzita, Brno 2010
45) Bílková, V.: Islám a terorismus na Blízkém východě. In: Mezinárodní vztahy, roč. 37, č. 3; Praha 2002
46) Blahož, J., Balaš, V., Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. Codex Bohemia, Praha 1998
47) Blehová, I.: Kultura jako faktor politického života v islámských společnostech arabských zemí. In: Mezinárodní vztahy, roč. 37, č. 3; Praha 2002
48) Boháček, M.: Základy srovnávacího obchodního práva islámského a Dálného východu. Srovnávací obchodní právo III. Oeconomica, Praha 2006
49) Bondy, E.: Středověká islámská a židovská filosofie, filosofie renesance a reformace. Sdružení Vokno, Praha 1995
50) Bouček, J.: Před sedmdesáti lety vznikla Saúdská Arábie. In: Mezinárodní politika, roč. 26, č. 6; Praha 2002
51) Bouček, J.: Saúdská Arábie. Libri, Praha 2005
52) Braque, R.: O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších. CDK, Brno 2011
53) Brett, M., Forman, W.: Mauri. Vydavateľstvo Tatran, Bratislava, 1989
54) Breuers, D.: Zemřít za Jeruzalém. Rytíři, mniši, mohamedáni a první křížové tažení. Argo, Praha 2001
55) Bridge, A.: Křížové výpravy. Academia, Praha 1995
56) Brown, N. J.: Constitutions in a Nonconstitutional World. Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government. State University of New York Press, New York: 2002
57) Brož, I.: Arabsko – izraelské války. 1948 – 1973. Epocha, Praha 2010
58) Budovec, Václav z Budova: Antialkorán. Praha, Odeon 1990
59) Bureš, J.: Státoprávní koncepce v programech islamistických hnutí na Blízkém východě. In: Mezinárodní vztahy, roč. 37, č. 3; Praha 2002
60) Cardini, F.: Evropa a Islám. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004
61) Carroll, J. B., Dialog civilizací. Gülenovy islámské ideály a humanistický diskurs. Tughra Books, Praha 2010
62) Cook, M.: Muhammad. Odeon – Argo, Praha 1994
63) Corbin, H.: Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn Arabího. Malvern, Praha 2011
64) Coulson, N. J.: History of Islamic Law. Edinburgh University Press, Edinburgh 1978
65) Crofter, W.: Velká kniha o islámu. BVD, Praha 2006
66) Cvrkal, Z.: Írán. Libri, Praha 2007
67) Čech, L.: Muharramské rituální performance a koncept mučednictví v Íránu. Univerzita Pardubice, Pardubice 2011
68) Čejka, M.: Encyklopedie blízkovýchodního terorismu. Barrister & Principal, Brno 2007
69) Čejka, M.: Izrael a Palestina. Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. Centrum strategických studií, Brno 2005
70) Čejka, M.: Judaismus, politika a stát Izrael. Mezinárodní politologický ústav MU v Brně, Brno 2003
71) Čejka, M.: Judaismus a politika v Izraeli. Třetí, rozšířené vydání. Barrister & Principal, Brno 2009
72) Červenková, D., Rethmann, A.-P.: Islám v českých zemích. Centrum pro studium migrace, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, v nakl. Vyšehrad, Praha 2009
73) Delcambrová, A.-M.: Muhammad, slovo Alláhovo. Praha, Slovart 1996
74) Denny, F. M.: Islám a muslimská obec. Prostor, Praha 1999
75) Douglas – Kotz, N.: Meditace nad Genesis. O společných kořenech židovské křesťanské a islámské spirituality stvoření. DharmaGaia, Praha 2012
76) Drgonec, J.: Právne kultúry Ázie a Afriky. Veda, Bratislava 1991
77) Drgonec, J.: Islámsky právny systém. In: Právny obzor č. 1/1984, Bratislava
78) El-Sait, I., Parman, A.: Geometrická koncepce v islámském umění. Argo, Praha 2008
79) Eliade, M.: O islame. Agora, Bratislava 2001
80) Eliade, M.: Dějiny náboženského myšlení III. Od Muhammada po dobu křesťanských reforem. Oikoymenh, Praha 1997
81) Encyclopaedia of Islam. (Vol. I. – XI.) E.J.Brill, Leiden 1960 – 2003
82) Esposito, J., Hitchcock, T. S.: Zeměpis náboženství. Kde žije bůh, kudy kráčejí poutníci. Universum, Praha 2009
83) Esposito, J. L.: The Future of Islam. Oxford University Press. New York 2010 (publikace je i volně ke stažení na internetu)
84) Exnerová, V.: Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády. Karolinum, Praha 2008
85) Farouk-Sluglettová, M., Sluglett, P.: Irák od roku 1958. Od revoluce k diktatuře. Volvox Globator, Praha 2003
86) Feuchtwanger, L.: Židovka z Toleda. Argo, Praha 2008
87) Fiala, P., Hanuš, J., Vybíral, J (eds): Autorita v abrahamských náboženstvích. Náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu. CDK, Brno 2004
88) Filiu, J.-P.: Apokalypsa v islámu. Volvox Globator, Praha 2011
89) Fleissig, J., Bahbouh, Ch.: Malá encyklopedie Islámu. Dar ibn Rushd, Praha 1993
90) Fletcher, R.: Kříž a půlměsíc. Mladá fronta, Praha 2004
91) Frouzová, M. (ed): Mříže v ráji. Muslimské ženy v Evropě. Vyšehrad, Praha 2006
92) Frouzová, M. (ed): Závoj a džíny. Ženy v islámském světě. Vyšehrad, Praha 2005
93) Gabrieli, S. (vybral a uspořádal): Křížové výpravy očima arabských kronikářů. Argo, Praha 2010
94) Ghazzálí, A. H.: Zachránce bloudícího. Vyšehrad, Praha 2005
95) Girgle, P.: Tunisko. Libri, Praha 2007
96) Goldziher, I.: Introduction to Islamic Theology and Law. Princeton University Press, Princeton 1981
97) Gombár, E.: Dramatický půlměsíc. Sýrie, Libye a Irán v procesu transformace. Nakladatelství Karolinum, Praha 2001
98) Gombár, E.: Kmeny a klany v arabské politice. Karolinum, Praha 2004
99) Gombár, E.: Kmeny a klany v arabském Maghribu. Karolinum, Praha 2007
100) Gombár, E.: Islám a mezinárodní vztahy. In: Mezinárodní politika, roč. 25, č. 4; Praha 2001
101) Gombár, E.: Moderní dějiny islámských zemí. Karolinum, Praha 1999
102) Gombár, E., Bareš, L., Veselý, R.: Dějiny Egypta. Lidové noviny, Praha 2010
103) Gombár, E.: Úvod do dějin islámských zemí. Najáda, Praha 1994
104) Grube, E. J.: Islámské umění. Artia, Praha 1973
105) Gűlen, F.: Vstříc globální civilizaci lásky a tolerance. S předmluvou Thomase Michela. Mozaiky o.s. Platform Dialog, Praha 2011
106) Haeri, Š. F.: Základy islámu. Tradice, historie, vývoj, současnost. Olomouc 1997
107) Hanuš, J.: Slovo Boží a slovo lidské. Čtení, překlad a výklad posvátných textů v křesťanství, židovství a islámu. CDK, Brno 2012
108) Hattstein, M., Delius, P.: Islám. Umění a architektura. Slovart, Praha 2006
109) Hindley, G.: Saladin a počátky džihádu. Baronet, Praha 2009
110) Hirsi Ali, A.: Rebelka. Odvrácená strana islámu. Ikar, Praha 2008
111) Hitzel, F.: Osmanská říše 15.-18. století. NLN, Praha 2005
112) Hlaváčová, S.: Islám ve Spojených státech amerických. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno 2008
113) Holba, J., Chlup, R., Janák, J., Kolář, O., Kropáček, L., Lyčka, M., Ondračka, L., Starý, J.: Pojetí duše v náboženských tradicích světa. DharmaGaia, Praha 2007
114) Höllriegel, A.: Dervíšské bubny v Súdánu. Život očekávaného Mahdího. Roman Laube, Praha 2007
115) Hourani, A.: Dějiny arabského světa. Od 7. století po současnost. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010
116) Hrbek, I., Petráček, K.: Muhammad. Orbis, Praha 1967
117) Hruškovič, I.: Islámský právny systém a proces jeho formovania. (Studia iuridica Bratislavensia - Nr.14). Vydavatelské oddělení právnické fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 1997
118) Hruškovič, I., Kálesná, K., Štefanovič, M.: Svetové právne systémy. Univerzita Komenského, Bratislava 1994
119) Hűbsch, H.: Fanatičtí bojovníci ve jménu Alláha. Kořeny islámského teroru. Naše vojsko, Praha 2002
120) Hungr, P., Kalvodová, V.: Afroasijské právní kultury. Masarykova univerzita, Brno 2002
121) Husain, T.: Kniha dní (přel. Karel Petráček). Odeon, Praha 1974
122) Chajrí, F.: Islám. Ikar, Praha 2001
123) Chátámí, M.: Islám, dialog a občanská společnost. Babylon, Praha 2001
124) Ibn Chaldún: Čas království a říší. Mukaddima (Úvod do historie). Odeon, Praha 1972
125) Ibn Challikán: Zprávy o synoch času. Tatran, Bratislava 1967
126) Ibn Ishák: Muhammad. Život Alláhova proroka (s doslovem Zdeňka Műllera). LEDA, Praha 2009
127) Ibn Munkiz, U.: Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky. Odeon, Praha 1971
128) Ibn Tufajl, A.B.: Živý, syn bdícího. Academia, Praha 2011
129) Ibrahim-Ouali, L., Namvar-Motlag, B.: Úsměvy a moudrost Persie. Portál, Praha 2004
130) Idrís, D.: Pilíře víry. 2. opravené vydání. Islámská nadace v Praze/Al itiihad Al Islami, Praha (rok vydání neuveden)
131) Introvigne, M.: Hamás. Islámský terorismus ve Svaté zemi. Vyšehrad, Praha 2003
132) Islám. Náboženství, historie a budoucnost. (ed. Encyclopaedia Britannica) JOTA, Brno 2010
133) Islám (stati L. Kropáčka, J. van Esse a H. Kűnga o křesťanství a islámu). In: Souvislosti. (Revue pro křesťanství a kulturu). č. 3 - 4, 1997
134) Izetbegovič, A.: Islám mezi východem a západem. TWRA, Praha 1997
135) Juergensmeyer, M.: Teror v mysli Boží. Globální vzestup náboženského násilí. CDK, Brno 2007
136) al-Kaddáfí, M.: Zelená Kniha. Dialog, Litvínov 1990
137) Kamali, M. H.: Principles of Islamic Jurisprudence. Islamic Texts Society, Cambridge 1991 (publikace je i volně ke stažení na internetu)
138) Kaufmann, H: Maurové a Evropa, Panorama, Praha 1982
139) Kepel, G.: Boží pomsta. Křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět. Atlantis, Brno 1996
140) Kepel, G.: Válka v srdci islámu. Karolinum, Praha 2006
141) Khidayer, E.: Arabský svět – jiná planeta? Mladá fronta, Praha 2011
142) Al-Kisáí, A. al-H.: Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorocích (Islámské mýty a legendy). Tatran, Bratislava 1980
143) Klapetek, M.: Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Význam náboženství jako identifikačního prvku při integraci do západních společností. CDK, Brno 2011
144) Klíma, V.: Nigérie. Libri, Praha 2003
145) Klímová – Pumerová, K.: Mužům vstup zakázán. Portál, Praha 2005
146) Knapp, V.: Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. C.H.Beck, Praha 1996
147) Knapp, V.: Základy srovnávací právní vědy. Aleko, Praha 1991
148) Knotková - Čapková, B. a kol.: Základy asijských náboženství I.díl. Judaismus, islám, hinduismus, džinismus, buddhismus, sikhismus, pársismus. Karolinum, Praha 2005
149) Kokaisl, P., Pargač, J.: Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a Kazachstán. Filosofická fakulta UK, Praha 2006
150) kolektiv autorů: Lidská práva v islámu. Islámská nadace v Praze, Praha 2006
151) kolektiv autorů: Poklady Orientu. Historie a kultura islámu. REBO Productions, Dobřejovice 2010
152) kolektiv autorů: Toulky minulostí světa 4. Via Facti, Praha 2002
153) Kopecký, R.: V ulicích starého Damašku. Dar ibn Rushd, Praha 2009
154) Kopecký, R.: Hlavní prameny islámského rodinného práva. In: Právník, roč. 142, č. 5; Praha 2003
155) Kopecký, R.: Hlavní instituty islámského rodinného práva. In: Právník, roč. 142, č. 10; Praha 2003
156) Korán (překlad I. Hrbek). Academia, Praha 2000
157) Kőtz, H.; Zweigert, K.: An Introduction to Comparative Law. Clarendon Press, Oxford 2002/
158) Kouřilová, I., Mendel, M. (eds): Cesta k prameni. Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. Orientální ústav akademie věd ČR, Praha 2003
159) Kovář, J.: Islám a muslimské země. Svoboda, Praha 1984
160) Kračkovskij, I. J.: Nad arabskými rukopisy. Hrst vzpomínek o knihách a lidech. ČSAV, Praha 1961
161) Kreiser, K., Neumann, Ch. K.: Dějiny Turecka. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010
162) Krejčí, J., Kropáček, L., Marková, D., Obuchová, L.: Islam in Contact with Rival Civilizations. Four Views of the Challenge and Response. Filosofia, Praha 1998
163) Kropáček, L.: Arabsko/český, česko/arabský slovník. 4500 nejpoužívanějších slov denního tisku, úředních listin a naukové prózy. SPN/Fortuna, Praha 1998
164) Kropáček, L.: Blízký východ na přelomu tisíciletí. Vyšehrad, Praha 1999
165) Kropáček, L.: Černočerný džihád Daniela Pipese. In: Teologie & Společnost, roč. 1(IX), č. 3; CDK, Brno 2003
166) Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu. 5. vydání. Vyšehrad, Praha 2011
167) Kropáček, L.: Islám a západ. Historická paměť a současná krize. Vyšehrad, Praha 2002
168) Kropáček, L.: Islám, in: Knotková-Čapková, B. a kol.: Obrazy ženství v náboženských kulturách. Paseka, Praha – Litomyšl 2008
169) Kropáček, L.: Islámský fundamentalismus. Vyšehrad, Praha 1996
170) Kropáček, L.: Islámský půlměsíc. In: Teologie & Společnost, roč. 1(IX), č. 5; CDK, Brno 2003
171) Kropáček, L.: Moderní islám. 1. Díl. SPN, Praha 1971
172) Kropáček, L.: Moderní islám, 2. Díl. SPN, Praha 1972
173) Kropáček, L.: Rané křesťanství a vznik islámu. In: Teologické texty, roč. 10, č. 4; 1999
174) Kropáček, L.: Sebevražedné útoky a islám. In: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, roč. 23, č. 6; Praha 2001
175) Kropáček, L.: Súfismus. Dějiny islámské mystiky. Vyšehrad, Praha 2008
176) Kropáček, L., Gombár, E., Marková, D., Obuchová, Ľ.: Variace na Korán. Islám v diaspoře. Orientální ústav akademie věd ČR, Praha 1999
177) Křikavová, A.; Mendel, M.; Műller, Z.; Dudák, V.: Islám. Ideál a skutečnost. Baset, Praha 2002
178) Kudláčková, Z.: Z průpovědí arabských. Litera Proxima, Praha 2011
179) Kűng, H., Ess, J. van: Křesťanství a islám. Vyšehrad, Praha 1998
180) Kűng, H.: Po stopách světových náboženství. CDK, Brno 2006
181) Kuschel, K.-J.: Spor o Abrahama. Co Židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje. Vyšehrad, Praha 1997
182) Lambton, A.K.S.: State and Government in Medieval Islam; An Introduction to the Study of Islamic Political Theory: The Jurists. Oxford University Press, Oxford 1991
183) Lawrence, B.: O Koránu. Pavel Dobrovský – Beta, Praha 2007
184) Lewis, B.: Dějiny Blízkého východu. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1997
185) Lewis, B.: Kde se stala chyba? Vliv Západu na Střední východ a jeho následná odpověď. Volvox Globator, Praha 2003
186) Lhoťan, L.: Islám a islamismus v České republice. Lukáš Lhoťan v Pstruží, Brno 2011
187) Lunde, P.: Islám. Knižní klub, Praha 2004
188) Mabrouk, L.: Cesta duše po smrti. Výtah z knihy Kitáb ar-Rúh od Ibn Al-Qajjím Džawzijji s komentářem od Lajly Mabrouk. A.M.S. trading, Praha 2011
189) Maitah, M.: Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě. Wolters Kluwer, Praha 2010
190) Maitah, M.: Zvláštnosti makroekonomické politiky zemí Blízkého východu. Wolters Kluwer, Praha 2010
191) Malik, Z.A., Sardar, Z.: Islám. Portál, Praha 2004
192) Marek, J.: Afghánistán. Libri, Praha 2003.
193) Marek, J.: Dějiny Afghánistánu. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006
194) Marek, J.: Pákistán. Libri, Praha 2002
195) Melichárek, T.: Islám v Brně. Muslimská komunita očima médií a Brňanů. Lukáš Lhoťan v Pstruží, Brno 2011
196) Mendel, M.: Džihád. Islámská koncepce šíření víry. Atlantis, Brno 1997
197) Mendel, M.: Džihád. Islámská koncepce šíření víry. Vydání druhé, rozšířené. Atlantis, Brno 2010
198) Mendel, M.: Hidžra. Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí. Orientální ústav Akademie věd ČR, Praha 2006
199) Mendel, M.: Islámská výzva. Z dějin a současnosti politického islámu. Atlantis, Brno 1994
200) Mendel, M.: Náboženství v boji o Palestinu. Judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu. Atlantis, Brno 2000
201) Mendel, M.: O posvátném zápasu: dějiny islámu a „svaté války“. In: Nový Orient, roč. 49, č. 5; Praha 1994
202) Mendel, M.: S puškou a Koránem. Orientální ústav Akademie věd ČR, Praha 2008
203) Mendel, M.: Židé a Arabové. Dialog idejí a zbraní. Nakladatelství Rovina, Prachatice 1992
204) Mendel, M.: Víno a vinařství v dějinách islámu. Orientální ústav AV ČR, Praha 2010
205) Mendel, M., Bečka, J.: Islám a české země. Votobia, Praha 1998
206) Mendel, M., Műller, Z.: Svět Arabů. Svoboda, Praha 1989
207) Mendel, M., Ostřanský, B., Rataj, T.: Islám v srdci Evropy. Academia, Praha 2007
208) Miller, D. (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení. CDK/Proglas/Jota, Brno 1995
209) Míšek, R., Ondáš, F., Šedivý, M.: Egypt v době Muhammada Alího. Set out, Praha 2010
210) Moustafa, A., Obadalová, N., Ondráš, F., Zemánek, P.: Arabsko – český slovník. Set out, Praha 2006
211) Műller, Z.: Islám a islamismus. Dilema náboženství a politiky. Academia, Praha 2010
212) Műller, Z.: Islám. Historie a současnost. Svoboda, Praha 1997
213) Műller, Z.: Jeruzalém mezi minulostí a budoucností. Paseka, Praha – Litomyšl 2004
214) Műller, Z.: Svaté války a civilizační tolerance. Academia, Praha 2005
215) Al-Muntasir, K.A.: Jak se modlit. Společnost islámské výzvy, Tripolis (rok vydání neuveden)
216) Muzikář, J. a kol.: Zápas o novodobý stát v islámském světě. Od mešity k parlamentu. Academia, Praha 1989
217) Muzikář, J. a kol.: Islám v politice. Svoboda, Praha 1987
218) Muzikář, J., Hrbek, I., Műller, Z.: Islám a současnost, Academia, Praha 1985
219) Nafásí, A. bin M.: Průvodce poutníka na cestě za nejzazším cílem. Úvod do súfismu. Volvox Globator, Praha 2007
220) Nawawí, J.: Zahrady spravedlivých. A.M.S. trading, Praha 2008
221) Neužil, O., Mizerová, A., Vondra, A.: Islám a jeho svět. Moravské zemské muzeum, Brno 1995
222) Nitoglia, C.P.: Odkud pochází islám? Radomír Fiksa, Žďár nad Sázavou 2009
223) Nizámulmulk, H.: Pojednání o politice / Nezámolmolk; přeložil a studii napsal Zdeněk Cvrkal. Academia, Praha 2011
224) Novak, M.: Křesťanství a islám. Vyšehrad, Praha 1999
225) Nováková, N.: Předislámští Arabové, SPN, Praha 1969
226) Obuchová, Ľ. (ed): Svět živých a svět mrtvých. Česká orientalistická společnost a Dar ibn Rushd, Praha 2001
227) Odeh, A.: Pohľad islámskeho práva na otázku riešenia sporu formou arbitráže. In: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 10, č. 3; Brno 2002
228) O´Kane, B.: Poklady islámu. Umělecká sláva muslimského světa. Knižní klub, Praha 2009
229) Oliverius, J.: Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny. Karolinum, Praha 1998
230) Oliverius, J.: Moderní spisovná arabština. Set out, Praha 2007
231) Oliverius, J.: Svět klasické arabské literatury. Atlantis, Brno 1995
232) Ondráš, F.: Egyptská hovorová arabština. Set out, Praha 2007
233) Osina, P.: Islámské právo a jeho prameny. In: Acta Universitatis Palackianae Olomoucencis - Facultas Iuridica, č. 2; Olomouc 2002
234) Osina, P.: Základy islámského práva. Leges, Praha 2012
235) Ostřanský, B.: Arabská oneirokritika ve středověku a v současnosti. Orientální ústav AV ČR, Praha 2005
236) Ostřanský, B.: Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky. Orientální ústav akademie věd ČR, Praha 2004
237) Ostřanský, B.: Hledání skrytého pokladu. Orientální ústav Akademie věd ČR, Praha 2008
238) Ostřanský, B.: Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti. Libri, Praha 2009
239) Palmer, A.: Úpadek a pád osmanské říše. Panevropa, Praha 1996
240) Pantůček, S.: Literatury severní Afriky : Alžírsko, Tunisko, Maroko, Lybie. Panorama – Orbis, Praha 1978
241) Partner, P.: Bůh válek. Svaté války mezi křesťanstvím a islámem. BB art, Praha 2002
242) Pauliny, J.: Arabské správy o slovanoch (9. – 12. storočie). Veda, Bratislava 1999
243) Paulini, J.: Objevení Arábie (přel. Ivan Hrbek), Panorama, Praha 1983
244) Paulini, J.: Život v ríši kalifov. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1972
245) Pavlincová, H. a kol.: Slovník judaismus – křesťanství – islám. Mladá fronta, Praha 1994
246) Pavlincová, H., Horyna, B.: Judaismus, Křesťanství, Islám. (Vydání druhé, podstatně přepracované a rozšířené) Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2003
247) Pelikán, P.: Sunna, pramen islámského práva. Ediční středisko PF UK/nakl.Vodnář, Praha 1997
248) Petráček, K.: Básníci pouště. Československý spisovatel, Praha 1977
249) Petráček, K.: Islám a obraty času. Svoboda, Praha 1969
250) Petráček, K.: Překlady z jazyků islámského Předního východu. Vydavatelství: Sdružení českých překladatelů při českém liter.fondu, Praha 1984
251) Petráček, K.: Základy gramatického systému spisovné arabštiny. SPN, Praha 1977
252) Petrů, T., Dubovská, Z., Zbořil, Z.: Dějiny Indonésie. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005
253) Pipes, D.: Džihád a páni profesoři. In: Teologie & Společnost, roč. I. (IX.), č. 3; CDK, Brno 2003
254) Pirický, G.: Turecko. Libri, Praha 2006
255) Ponížilová, M. Irák. Libri, Praha 2011
256) al-Qaradáwí, J.: Povolené a zakázané v Islámu. 1. vydání. Islámská nadace v Praze, Praha 2004
257) Raděj, T.: Jemen – Arabia felix na rozcestí. . In: Mezinárodní politika, roč. 27, č. 5; Praha 2003
258) Ramadan, S.: Das islamische Recht: Theorie und Praxis. Muslim Studenten Vereinigung in Deutschland, Marburg 1996
259) Rataj, T.: České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře Českých zemí. Scriptorium, Dolní Břežany 2002
260) Rodríguez-Magda, R. M.: Neexistující al-Andalus. Jak intelektuálové znovu vymýšlejí islám. Luboš Marek, Brno 2010
261) Robinson, F.: Svět islámu. Knižní klub, Praha 1996
262) Rogerson, B.: Prorok Muhammad. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004
263) Roux, J. P.: Dějiny Střední Asie. NLN, Praha 2008
264) Runciman, S.: Pád Cařihradu. Epocha, Praha 2003
265) Rypka, J. a kol.: Dějiny perské a tádžické literatury. ČSAV, Praha 1956
266) Sacco, J.: Gaza. Poznámky pod čarou dějin. BB art, Praha 2010
267) Sacco, J.: Palestina. BB art, Praha 2007
268) Sahih Al – Bukhari (The translation of the Meanings of Sahih  Al – Bukhari). Arabic – English. Vol I. – IX. (by Dr. Muhammad Muhsin Khan.) Al Maktabat Al Salafiat (rok vydání neuveden)
269) Said, E.W.: Orientalismus. Západní koncepce Orientu. Paseka, Praha – Litomyšl 2008
270) Saleh, N.: Dilema islámské rétoriky. Islám versus křesťanství a naopak. EKO – KONZULT, Bratislava 2008
271) Satrapiová, M. Persepolis, Persepolis 2. BB art, Praha 2006, 2007
272) Sayedi, S.: Dědictví podle islámu. In: Ad notam, roč. 4, č. 6; Praha 1998
273) Sayedi, S.: Postavení ženy v islámu a za vlády Talibanu v Afghánistánu. Amnesty International, Praha 1999
274) Sedláčková, L.: Islám v médiích. Nakladatelství Bor, Liberec 2010
275) Shah, I.: Příběhy Dervišů. Portál, Praha 2001
276) Shaki, M.: Moderní perská frazeologie a konverzace/A Modern Persian Phrase-Book. SPN, Praha 1963
277) Schacht, J.: Introduction to Islamic Law. Clarendon Press, Oxford 1964
278) Schneider, J.: Mezinárodní vztahy a náboženství. In: Mezinárodní politika, roč. 25, č. 4; Praha 2001
279) Schulze, R.: Dějiny islámského světa ve 20. století. Atlantis, Brno 2007
280) Sládek, K. a kol.: Křesťanství a islám v liberálním státu. Výzvy tradice a současnosti. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2011
281) Sládek, K. a kol.: Monoteistická náboženství a stát. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2009
282) Sladký, J.: Írán plný mučedníků. Mladá fronta, Praha 2006
283) Smola, K.: Islám a jeho pojetí státu a práva. Díl I. In: Distance, Revue pro kritické myšlení, č. 2/2010
284) Smola, K.: Islám a jeho pojetí státu a práva. Díl I. In: Distance, Revue pro kritické myšlení, č. 3/2010
285) Solovjev, V.: Vybrané stati I. Čína a Evropa, Mohamed. Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2007
286) Sorby, K.: Arabi, islám a výzvy modernej doby. Slovac academic Press, Bratislava 2009
287) Sorby, K.: Arabský svet v premenách času. Slovac academic Press, Bratislava 2007
288) Sorby, k.: Jún 1967 : šesť dní, ktoré zmenili Blízky východ. Slovac academic Press, Bratislava 2010
289) Souleimanov, E. (ed.): Terorismus. Pokus o porozumění. Sociologické nakladatelství, Praha 2010
290) Starý, T., Vítek, T. a kol.: Zákon a právo v archaických kulturách. Svět archaických kultur V. Herrmann a synové, Praha 2010
291) Sunardi, T.: Muslimské politické strany v Indonésii. In: Mezinárodní politika, roč. 26, č. 4; Praha 2002
292) Sunna. O chování Proroka. Kniha výroků proroka Muhammada s komentáři. Islámská nadace v Praze, Praha 2006
293) Svatý Korán. Český překlad, význam a komentář s rejstříkem veršů. AMS, Praha 2000
294) Svobodová, I.: Arabsko – český slovník trestního práva. Roman Míšek – Set out, Praha 2003
295) Štěpánek, P.: Pád Konstantinopole - zrod Istanbulu. Triton, Praha 2010
296) Tariq, A.: Kniha o Saladinovi. Vyšehrad, Praha 2000
297) Tauer, F.: Svět islámu. Jeho dějiny a kultura. Vyšehrad, Praha 1984
298) Tauer, F. Svět islámu. Dějiny a kultura (doslovem opatřil Rudolf Veselý). Vyšehrad, Praha 2006
299) Tesař, F., Šístek, F., Lederer, G.: Islám a jihovýchodní Evropa. Občanský institut, Praha 2009
300) Tisíc a jedna noc I – V (přel. Felix Tauer). Odeon, Praha 1973 – 1975
301) The Noble Qur’an. English Translation of the Meanings and Commentary. (Translation of the Meanings of the Noble Qur’an in the English Language by Dr. Muhammad Taqi–ud–Din and Dr. Muhammad Muhsin Khan). King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur’an, Madinah: 1420 A.H.
302) Tóthová, M.: Právna komparatistika. Velké právne systémy. Univerzita P. J. Šafárika, Košice 1999
303) Tureček, B.: Nesvatá válka o svatou zemi. Málo známá zákoutí nelítostného boje mezi Židy a Araby. Euromedia Group, k.s. – Knižní klub, Praha 2011
304) Tureček, B.: Světla a stíny islámu. Drama Blízkého východu a sonda do duší jejich obyvatel. Euromedia Group, k.s. – Knižní klub, Praha 2007
305) Tyrš, M.: Mohamed a nauka jeho. Družstvo „Mor. Legionář“, Brno 1925
306) Vachala, B.: Egypt. Libri, Praha 2003
307) Valtrová, J.: Středověká setkání s "jinými". Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici ve středověkých misionářských zprávách o Asii. Argo, Praha 2011
308) Vernet, J.: Arabské Španělsko a evropská vzdělanost. L. Marek, Brno 2007
309) Veselý, R.: Přehled politických a kulturních dějin islámských zemí od vzniku islámu do konce 18. Století. I., II. Díl. Univerzita Karlova, Praha 1991
310) Veselý, R.: Úvod do studia dějin zemí Předního Východu I. Pomocné vědy historické. SPN, Praha 1988
311) Vitray – Meyerovitch, de, E.: Rúmí a súfismus. Úvod do islámské mystiky. CAD PRESS, Bratislava 2007
312) Wanner, J.: Bitva o Suez 1956. Studená válka, druhý arabsko-izraelský konflikt a brit.-franc. intervence. Libri, Praha 2006
313) Weberová – Babulíková, G.: Islámská ekonomie a bankovnictví. Dar Ibn Rushd, Praha 2001
314) Wehr, H.: A dictionary of Modern Written Arabic. Arabic – English. (ed. by J.M. Cowan). MacDonald & Evans Ltd., London 1980
315) Werner, H. (vydavatel): Islámská kniha mrtvých. Pragma, Praha 2003
316) Wheatcroft, A.: Nevěřící. Střety křesťanstva s islámem v letech 638–2002. BB art, Praha 2006
317) Zbořil, Z.: Dějiny Malajsije, Singapuru a Bruneje. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009
318) Ženka, J. (překlad): Pád Granady a zánik al-Andalusu. Argo, Praha 2011

Žádné komentáře:

Okomentovat